Angielski
 Rosyjski
 Polski

Warunki korzystania

Witamy na naszej stronie internetowej. Kontynuacja przeglądania i korzystania z tej strony oznacza zgodę i zobowiązanie stosowania się do poniższych warunków korzystania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relację Seaway Logistics z Państwem w zakresie korzystania z niniejszej strony internetowej. Jeśli nie zgadzają się Państwo z jakąkolwiek częścią warunków, prosimy nie korzystać z naszej strony.

Terminy "Seaway Logistics", "nas" oraz "my" odnoszą się do właściciela strony, to jest Seaway Logistics Limited, Witham House, 45 Spyvee Street, Hull, Wielka Brytania, HU8 7RG. Numer rejestracji naszej firmy (company registration number) to 7332292. Termin "Państwo" oznacza użytkownika lub przeglądającego naszą stronę internetową.

Korzystanie z tej strony podlega poniższym warunkom korzystania:

  • Zawartość podstron niniejszej strony internetowej służy wyłącznie do celów informacyjnych. Treść strony może ulec zmianie bez powiadamiania.
  • Ta strona internetowa korzysta z ciasteczek, służących do monitorowania preferencji przeglądania.
  • Ani my, ani jakiekolwiek strony trzecie nie zapewniają gwarancji ani rękojmi w odniesieniu do dokładności,  terminowości, wydajności, kompletności ani przydatności informacji i materiałów znajdowanych i oferowanych na tej stronie, do jakichkolwiek konkretnych celów. Potwierdzają Państwo, że takie informacje i materiały mogą zawierać niedokładności i błędy, a my jednoznacznie wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie takie niedokładności i błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Korzystają Państwo z wszelkich informacji i materiałów zawartych na tej stronie wyłącznie na własne ryzyko, za co my nie będziemy odpowiadać. Na Państwa własną odpowiedzialność decydują Państwo czy ewentualne produkty, usługi i informacje dostępne za pośrednictwem tej strony spełniają Państwa szczególne wymagania.
  • Strona zawiera materiały należące do nas, lub stron trzecich, które udzieliły nam zezwolenia na ich wykorzystanie. Materiały te obejmują między innymi projekt, układ, wygląd i grafikę. Kopiowanie jest niedozwolone, poza przypadkami dopuszczonymi w informacji o prawach autorskich, stanowiącej integralną część niniejszych warunków.
  • Wszystkie znaki towarowe wykorzystane na niniejszej stronie, które nie są własnością lub nie są zarejestrowane na operatora strony, są respektowane. 
  • Nieuprawnione wykorzystywanie tej strony może prowadzić do roszczeń odszkodowawczych i zostać uznane za wykroczenie.
  • Niniejsza strona może zawierać linki do innych stron.  Łącza te udostępniane są dla wygody użytkownika, w celu zapewnienia dalszych informacji.  Nie oznaczają one pełnej aprobaty treści stron internetowych, do których prowadzą.  Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści linkowanych stron.

Korzystanie z niniejszej strony i jakiekolwiek spory wynikające z takiego korzystania podlegają prawu Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. 

Planowane miejsca docelowe

Mamy zaplanowane poniższe rejsy wypływające z Hull. W razie potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt.

Miejsce docelowe Data wyjścia z portu

Riga
Gdansk
Klaipeda (Goole)
Gdansk
Riga

 

27.05.20
28.05.20
04.06.20
05.06.20
10.06.20 

   

Stałe miejsca docelowe

Stałe miejsca docelowe

Seaway Logistics Limited, Stoneferry Rd Hull, UK, HU7 0BT

Numer rejestracji firmy (Registration Number): 7332292
 Numer podatnika VAT (VAT Number): 995786531
 Copyright ©  2020 Seaway Logistics Limited