Angielski
 Rosyjski
 Polski

Usługi

Spedycja

Spedycja

Jako niezależny spedytor przewozowy, Seaway Logistics zapewnia rejsy do Krajów Nadbałtyckich i Rosji. Dzięki naszemu ponad 50-letnim doświadczeniu w logistyce i transporcie towarowym, nawiązaliśmy wiele silnych relacji z szeroką siecią agentów i partnerów, co pozwala nam sprostać wymaganiom klientów.

Nasze regularne trasy do Europy Wschodniej dają nam możliwość ładowania wszelkiego rodzaju ładunków, dzięki usługom załadunku/wyładunku dostępnym w Hull i Goole. Liczne obiekty portowe pozwalają na załadunek szerokiej gamy ładunków, włącznie z ładunkami ciężkimi i ponadgabarytowymi.

Specjalizujemy się w transporcie domów mobilnych do Europy Wschodniej. Dzięki magazynom znajdującym się w porcie i w jego okolicach mamy możliwość składowania ich w strzeżonych miejscach  przed wypłynięciem. Dzięki zlokalizowanym tam budynkom biurowym możliwe jest sprawdzanie i monitorowanie domów mobilnych znajdujących się pod naszym nadzorem.

Korzystając z szerokiej gamy dźwigów regularnie ładujemy sprzęt budowlany, pojazdy, skrzynie, własne kontenery załadowcy oraz zajmujemy się dostawami inwestycyjnymi.

Jeśli planują Państwo eksport do Rosji lub w inne miejsca, dzięki naszej dokładnej znajomości branży i dzięki sieci agentów gotowi jesteśmy pomóc Państwu w razie ewentualnych pytań i wątpliwości. Na żądanie organizujemy także dowóz ponadgabarytowych ładunków poprzez naszych agentów na Litwie i w Polsce.

Ponadto, nasze specjalistyczne oprogramowanie umożliwia nam przygotowywanie szerokiej gamy dokumentacji, niezbędnej przy różnego rodzaju transportach towarów, co obejmuje odprawę wywozową i formalności załadowcy, za pośrednictwem systemu CHIEF Urzędu Celnego i Urzędu Skarbowego Jej Królewskiej Mości (HM Customs and Revenue). Odprawę przywozową możemy zorganizować za pośrednictwem naszego lokalnego agenta celnego.

Dzięki doświadczeniu w zakresie usług żeglugi liniowej do Hull na rzecz właścicieli statków oferujemy kompletny i wyczerpujący pakiet dostosowany do potrzeb naszych klientów.

Seaway Logistics jest członkiem Brytyjskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewozowego (BIFA).

Agencja statkowa

Agencja statkowa

Seaway Logistics zapewnia właścicielom statków i zarządzającym profesjonalną obsługę agencyjną statków, dopasowaną do indywidualnych wymagań.

W skład naszych usług wchodzą:

  • Monitoring oraz utrzymanie prawidłowego rozkładu rejsu statku
  • Kompletowanie dokumentacji z uwzględnieniem zwyczajów i prawa portów
  • Aranżowanie miejsca postoju dla statku, pilotaż i obsługa ładunków
  • Zaopatrywanie załogi i statku w porcie
Czartering i eksport

Czartering i eksport

Seaway Logistics jest w stanie zorganizować czartery statków dla klientów wysyłających pełne cargo na Bałtyk. Dzięki rozległej sieci partnerów znajdziemy odpowiedni statek i przygotujemy go na czas w granicach oczekiwań handlowych. Zasady i warunki w zakresie czarteru specjalnych jednostek mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb załadowcy.

Seaway Logistics Limited, Stoneferry Rd Hull, UK, HU7 0BT

Numer rejestracji firmy (Registration Number): 7332292
 Numer podatnika VAT (VAT Number): 995786531
 Copyright ©  2020 Seaway Logistics Limited